Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6677
Title: Дзвонова установка для градуювання та перевірки витратомірів і лічильників газу
Authors: Середюк, Д. О.
Винничук, А. Г.
Середюк, О. Є.
Чеховський, С. А.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 27563 U Україна, МПК G01F 25/00. Дзвонова установка для градуювання та перевірки витратомірів і лічильників газу / Середюк Д. О., Винничук А. Г., Середюк О. Є., Чеховський С. А. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200705883 ; заявлено 29.05.2007. – 3 с. : іл.
Abstract: Дзвонова установка для градуювання та перевірки витратомірів і лічильників газу, що включає розміщений у резервуарі із рідиною дзвін, контрольну лінійку та пристрій стабілізації тиску під дзвоном у вигляді компенсаційного устаткування, зв'язаного через гнучку стрічку з дзвоном, яка відрізняється тим, що пристрій стабілізації тиску додатково оснащений вузлом регулювання моменту опору обертання шківа компенсаційного устаткування, який має гальмівну муфту, крім того, вузол регулювання з'єднаний із задавачем режиму роботи установки і додатково керований давачем тиску під дзвоном.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6677
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27563.pdf87.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.