Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6680
Title: Пристрій для вимірювання зусиль в колоні бурильних труб
Authors: Івасів, В. М.
Ногач, М. М.
Чудик, І. І.
Андрухів, Я. Й.
Воробель, Р. В.
Козлов, А. А.
Юрич, А. Р.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 27621 U Україна, МПК E21B 19/00. Пристрій для вимірювання зусиль в колоні бурильних труб / Івасів В. М., Ногач М. М., Чудик І. І., Андрухів Я. Й., Воробель Р. В., Козлов А. А., Юрич А. Р. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200706854 ; заявлено 18.06.2007. – 5 с. : іл.
Abstract: Пристрій для вимірювання зусиль в колоні бурильних труб, що включає корпус, верхній та нижній перехідники, вузол перетворення деформацій, вузол реєстрації деформацій, рухому та нерухому втулки (ствол), трубопроводи, який відрізняється тим, що додатково введено кульковий замок та обхідну втулк у, закріплені на стволі, корзину, прикріплену в торцевій частині до ствола, яка служить упором для закріпленого на стволі вузла перетворення деформацій, виконаного у вигляді трициліндрового блока, закріпленого на стволі, з радіально розміщеними під кутом 120° циліндрами, в яких герметично встановлено поршні, причому в нижній частині циліндрів виконано отвори гідросистеми, а на дистанційній втулці виконано круговий паз, закріплений до обхідної втулки вузол реєстрації деформацій, розміщений в металевому диску, в якому виконано сегментно під кутом 120° прямокутні пази, в яких вмонтовано три плунжерні пари, що складаються з циліндрів та плунжерів, які містять підпружинені пера, при цьому в основі циліндрів виконано отвори гідросистеми, а в зоні нижнього кінця втулки реєстрації зовнішній діаметр ствола зменшений і в цій перехідній зоні виконано гідравлічні канали.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6680
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27621.pdf231.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.