Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6753
Title: Спосіб отримання термоелектричних наноструктур PBS
Authors: Галущак, М. О.
Фреїк, Д. М.
Борик, В. В.
Ткачук, А. І.
Карпаш, М. О.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 60221 U Україна, МПК B82B 3/00. Спосіб отримання термоелектричних наноструктур PBS / Галущак М. О., Фреїк Д. М., Борик В. В., Ткачук А. І., Карпаш М. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201014821 ; заявлено 10.12.2010 ; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11. – 2 с. : іл.
Abstract: Спосіб отримання термоелектричних наноструктур PbS, що включає метод відкритого випаровування у вакуумі, у якому вихідну речовину випаровують із наперед синтезованої сполуки PbS при температурі випаровування наважки Tв , осаджують на підкладку із свіжих сколів (001) кристалів КСl при температурі Тп , який відрізняється тим, що температура випарника складає Tв  (97010) , температура підкладки - Тп  (540 5)К , а товщина отриманих наноструктур - (18-22) нм.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6753
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60221.pdf172.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.