Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6875
Title: Поплавковий пристрій для локалізації нафтового забруднення на стоячій воді
Authors: Гринюк, В. І.
Issue Date: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 122273 U Україна, МПК E02B 15/04. Поплавковий пристрій для локалізації нафтового забруднення на стоячій воді / Гринюк В. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2017 07987 ; заявлено 31.07.17 ; опубл. 26.12.17, Бюл. № 24. – 4 с. : іл.
Abstract: Поплавковий пристрій для обмеження площі розливу нафти та її збору на поверхні стоячої води має поплавки. Додатково пристрій має стрижні з кільцями, які установлені паралельно площині води, гнучку тягу, що проходить через ці кільця та міцно закріплена на одній стороні поплавкової огорожі, а на другій стороні з можливістю її стягування, та механізм для зменшення площі та ліквідації нафтового забруднення.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6875
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122273.pdf312.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.