Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6883
Title: Пристрій для вимірювання витрати та енергетичної цінності природного газу
Authors: Кулик, М. П.
Середюк, О. Є.
Вашкурак, Ю. З.
Мойсишин, В. М.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 117197 C2 Україна, МПК G01N 25/20, G01F 1/46, G01F 22/00, G01K 17/08. Пристрій для вимірювання витрати та енергетичної цінності природного газу / Кулик М. П., Середюк О. Є., Вашкурак Ю. З., Мойсишин В. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2017 04087 ; заявлено 24.04.17 ; опубл. 25.06.18, Бюл. № 12. – 6 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до галузі метрології та вимірювальної техніки та може бути використаний для контролю фізико-хімічних характеристик горючих газів. Пристрій для вимірювання витрати та визначення енергетичної цінності природного газу містить давач витрати пневмометричного типу на базі модернізованої трубки Піто-Прандтля, яка складається із традиційної трубки повного тиску, а також трубки статичного тиску, яка виконана у вигляді кільцевої камери, причому торець трубки повного тиску співвісно розташований в центрі трубопроводу і кільцевої камери, давач температури та дифманометричний перетворювач, що підключений імпульсними лініями до трубок повного і статичного тиску, а також обчислювально-реєструючий блок, пов’язаний із вказаними давачами і дифманометричним перетворювачем. Згідно з винаходом, давач температури виконаний у вигляді поверхневого термоперетворювача опору, працюючого у режимі постійної потужності нагріву та напиленого на зовнішній поверхні трубки повного тиску на відстані від її торця, не меншій за п'ятикратний зовнішній діаметр трубки повного тиску, а зовнішня поверхня напиленого шару термоперетворювача опору виконана у вигляді черв'яка із напівсферичних заглибин та виступів. Використання запропонованого пристрою дозволить проводити вимірювання не тільки витрати природного газу, а з врахуванням параметрів його тепловіддачі, безперервно, оперативно - в режимі реального часу, з достатньою точністю для комерційних та технологічних потреб, визначати енергетичну цінність природного та інших паливних газів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6883
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117197.pdf263.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.