Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6942
Title: Удосконалення методів інтерпретації результатів гідродинамічних досліджень продуктивних пластів за кривими відновлення тиску
Authors: Петруняк, В. Я.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Петруняк, Володимир Ярославович Удосконалення методів інтерпретації результатів гідродинамічних досліджень продуктивних пластів за кривими відновлення тиску : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 04.02.16 / В. Я. Петруняк. - Івано-Франківськ, 2015. - 144 с.
Abstract: Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення вірогідності інтерпретації і точності оцінок параметрів продуктивних пластів за даними гідродинамічних досліджень з допомогою КВТ. Досягнення поставленої мети пов’язане з вирішенням таких основних задач досліджень: 1. Розробка методів статистичної інтерпретації гідродинамічних досліджень продуктивних нафтових і газових пластів за КВТ. 2. Розробка методів статистичної інтерпретації гідродинамічних досліджень свердловин з урахуванням інформації про точність приладу. 3. Порівняльний аналіз результатів інтерпретації гідродинамічних досліджень продуктивних пластів на родовищах південно-східної частини Дніпрово-Донецької западини. 4. Апробація методів інтерпретації гідродинамічних досліджень продуктивних пластів у промислових умовах. Об’єктом дослідження даної роботи є методи інтерпретації гідродинамічних досліджень продуктивних пластів за КВТ, а предметом дослідження – колекторські властивості продуктивних горизонтів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6942
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d562.pdf4.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.