Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6949
Title: Розроблення методу діагностування скупчень у порожнинах лінійної частини магістральних газопроводів
Authors: Банахевич, Р. Ю.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Банахевич, Роман Юрійович Розроблення методу діагностування скупчень у порожнинах лінійної частини магістральних газопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 19.11.15 / Р. Ю. Банахевич. - Івано-Франківськ, 2015. - 151 с.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є вирішення актуального науково-прикладного завдання в напрямку дослідження з удосконалення методів експлуатації магістральних газопроводів шляхом розроблення й упровадження нового методу і засобу технічного діагностування рідинних скупчень у порожнинах лінійної частини газопроводів. Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі необхідно вирішити такі задачі: - проаналізувати сучасний стан і тенденції розвитку методів, засобів і технологій виявлення рідинних скупчень у магістральних газопроводах. - розробити методи ідентифікації ймовірних місць виникнення та локалізації значних рідинних скупчень у порожнинах і запропонувати методи їх моніторингу. - розробити і дослідити методи та засоби визначення наявності та рівня рідинного скупчення в діючому газопроводі. - розробити систему моніторингу наявності рідини в порожнині діючого магістрального газопроводу і провести її промислову апробацію. Об’єктом досліджень є наявність у магістральному газопроводі рідинних скупчень. Предметом досліджень є магістральний газопровід та методи і засоби діагностування рідини і бруду в його порожнині в умовах реальної експлуатації.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6949
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d559.pdf3.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.