Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6997
Title: Підвищення рівня екологічної безпеки Прутської екосистеми
Authors: Корчемлюк, М. В.
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Корчемлюк, Марта Василівна Підвищення рівня екологічної безпеки Прутської екосистеми : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 01.07.16 / М. В. Корчемлюк. - Івано-Франківськ, 2016. - 219 с.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є вирішення актуального науково-практичного завдання підвищення рівня екологічної безпеки Прутської екосистеми з застосуванням європейських методологій щодо інтегрованого підходу до управління річковим басейном шляхом обґрунтування допустимих рівнів впливу антропогенної діяльності, розроблення системи моніторингу, заходів стабілізації та поліпшення стану довкілля. Відповідно до поставленої мети, в роботі вирішуються завдання: 1) виконати кількісно-якісну оцінку впливів факторів природного та антропогенного походження від точкових та дифузних джерел забруднення на Прутську екосистему в, межах України; 2) встановити функціональні закономірності просторового розподілу показників якості води для визначення їх фонового вмісту на природоохоронній території у верхній течії Пруту; 3) удосконалити систему фонових моніторингових досліджень на території Карпатського національного природного парку (КН1Ш); 4) обґрунтувати екологічні цілі та розробити програму заходів, спрямовану на досягнення екологічного безпечного стану вод в межах Прутської екосистеми; 5) запропонувати технічні рішення для підвищення рівня екологічної безпеки Прутської екосистеми. Об'єкт дослідження - процес взаємодії антропогенних стресорів та екосистем річкового басейну Пруту. Предмет дослідження - теоретико-методологічні та практичні засади підвищення рівня екологічної безпеки Прутської екосистеми.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6997
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d578.pdf47.26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.