Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7036
Title: Вдосконалення методів та пристроїв забезпечення простежуваності вимірювань об'єму та об'ємної витрати
Authors: Безгачнюк, Я. В.
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Безгачнюк, Ярослав Володимирович Вдосконалення методів та пристроїв забезпечення простежуваності вимірювань об'єму та об'ємної витрати : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" : Дата захисту 25.10.13 / Я. В. Безгачнюк. - Івано-Франківськ, 2013. - 156 с.
Abstract: Мета роботи полягає у вирішенні науково-прикладного завдання забезпечення простежуваності вимірювань об’ємної витрати природного газу шляхом удосконалення методів, пристроїв та розроблення нормативної бази забезпечення простежуваності розміру одиниці вимірювання об’ємної витрати газу робочих засобів вимірювання до державного первинного еталона. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: - провести аналіз відомих методів та засобів забезпечення простежуваності та передавання розміру одиниці вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу; - здійснити теоретичні та експериментальні дослідження критичних сопел для використання їх як еталонів передавання; - удосконалити методологію розрахунку геометричних розмірів критичного сопла, для підвищення точності відтворення значення об’ємної витрати; - розробити та дослідити методи для забезпечення простежуваності розміру одиниці об’єму та об’ємної витрати газу до державного первинного еталона в діапазоні вимірювань відмінному від діапазону відтворюваних ним витрат; - розробити ланцюг простежуваності для засобів вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу; - розробити та впровадити нові нормативні документи, для реалізації калібрування критичних сопел та еталонів передавання на базі лічильників газу, і технічні засоби для забезпечення простежуваності вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу. Об’єктом дослідження є процес забезпечення простежуваності вимірювання кількості природного газу шляхом передавання розміру одиниці об’ємної витрати газу від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки. Предметом дослідження є наукова, нормативна та технічна бази забезпечення простежуваності вимірювань об’ємної витрати газу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7036
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d492.pdf11.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.