Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7296
Title: Експериментальні дослідження динаміки безтраншейної реконструкції трубопровідних комунікацій технологією "Тяговий поршень"
Authors: Дорошенко, Я. В.
Поляруш, К. А.
Запухляк, В. Б.
Keywords: витрата повітря
поліетиленова труба
протягування
сила тертя
тягове зусилля
швидкість протягування
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дорошенко, Я. В. Експериментальні дослідження динаміки безтраншейної реконструкції трубопровідних комунікацій технологією "Тяговий поршень" / Я. В. Дорошенко, К. А. Поляруш, В. Б. Запухляк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2019. - № 1. - С. 25-32.
Abstract: Описано технологію безтраншейної реконструкції трубопровідних комунікацій “Тяговий поршень”, яка полягає в протягуванні поршнем нового поліетиленового трубопроводу в зношений сталевий. Поршень рухається під тиском повітря, яке подається в запоршневий простір компресором. Міжтрубний простір в робочому котловані герметизується ущільнювальною системою. Розроблено і побудовано експериментальний стенд для визначення сил опору, які діють на рухому систему під час реконструкції трубопровідних комунікацій технологією “Тяговий поршень”, наведено його принципову схему. Експериментально визначено зусилля, яке необхідне для протягування одного погонного метра поліетиленового трубопроводу зношеним сталевим трубопроводом, силу тертя між манжетами поршня і стінкою зношеного сталевого трубопроводу та силу тертя поліетиленової труби в манжетах ущільнювальної системи. Визначено суму експериментально визначених сил опору, які діють на рухому систему під час протягування поршнем нового поліетиленового трубопроводу в зношений сталевий. Розроблено і побудовано експериментальну установку для дослідження динаміки протягування поршнем нового поліетиленового трубопроводу в зношений сталевий. Експериментальні дослідження виконувались для різних нахилів зношеного сталевого трубопроводу до горизонту, різних витрат повітря, різних зовнішніх діаметрів поліетиленових труб. Експериментально визначено закономірності зміни тиску повітря на початку трубопроводу в часі під час руху поршня сталевою трубою та протягування поршнем поліетиленової труби зношеною сталевою. Досліджено залежність швидкості протягування від об’ємної витрати повітря та від довжини протягнутої ділянки. Виконавши експериментальні випробування, встановлено, що розроблена технологія “Тяговий поршень” може застосовуватись для реконструкції трубопровідних комунікацій.
The article describes the technology of the trenchless reconstruction of distribution pipelines using the "T-type Traction Piston$" technology. The essence of this technology is drawing a new polyethylene pipeline into a worn steel one using a piston. The piston moves under the pressure of air supplied into behind-the-piston space by the compressor. The annular space in the boring (operating) trench is sealed with a sealing system. The authors have designed and constructed the experimental stand to determine the resistance forces which act on the movable system during the reconstruction of the distribution pipelines using the “T-type Traction Piston” technology. Its schematic diagram is presented. Using experimental methods the authors have determined the effort which is required to draw one linear metre of a polyethylene pipeline into a worn steel pipeline, the friction force of the piston cups on the walls of the worn steel pipeline and the friction force of the polyethylene pipe in the cups of the sealing system. The authors have ascertained the sum of experimentally determined resistance forces which act on a movable system while drawing a new polyethylene pipeline into a worn steel one by the piston. The authors have designed and constructed the experimental installation (unit) to study the dynamics of drawing a new polyethylene pipeline into a worn steel one by a piston. The experimental studies have been carried out for various tilts of a worn steel pipeline as to the horizon, various air rates, various external diameters of polyethylene pipes. The authors have experimentally determined the regularities of the air pressure change at the pipeline start over time during the movement of the piston inside a steel pipe and while drawing the polyethylene pipe within the worn steel one by a piston. The dependence of the drawing velocity on the air-flow rate and on the length of the drawn section has been studied. The experimental tests have proved that "T-type Traction Piston" technology can be used for the reconstruction of the distribution pipelines.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7296
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2019 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7115p.pdf538.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.