Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7297
Title: Вплив систем площового розміщення видобувних і нагнітальних свердловин при нагнітанні азоту у виснажений газовий поклад на коефіцієнт газовилучення
Authors: Кондрат, Р. М.
Хайдарова, Л. І.
Keywords: поклад
свердловина
газ
азот
розміщення
видобування
витіснення
газовилучення
тривалість процесу
reservoir
well
gas
nitrogen
placing
production
displacement
gas recovery
process duration
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кондрат, Р. М. Вплив систем площового розміщення видобувних і нагнітальних свердловин при нагнітанні азоту у виснажений газовий поклад на коефіцієнт газовилучення / Р. М. Кондрат, Л. І. Хайдарова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2019. - № 1. - С. 33-40.
Abstract: Проаналізовано результати експериментальних і теоретичних досліджень з витіснення залишкового природного газу з виснажених газових покладів невуглеводневими газами, обґрунтовано застосування як витіснювального агента азоту. Наведено результати комп’ютерних досліджень площового нагнітання азоту у гіпотетичний виснажений газовий поклад при 4-и, 5-и, 7-и і 9-и точкових системах розміщення свердловин на площі газоносності і відстані від центральної нагнітальної свердловини до периферійних видобувних свердловин 500, 750, 1000 і 1250 м. Встановлено значний вплив системи розміщення свердловин на площі і відстані між нагнітальною і видобувними свердловинами на коефіцієнт газовилучення за залишковим газом, тривалість періоду дороз- робки покладу до моменту прориву азоту у видобувні свердловини і вмісту азоту у пластовій продукції 5 % об. Отримано широкий діапазон зміни їх значень (для коефіцієнта газовилучення на момент прориву азоту у видобувні свердловини – від 6,92 % до 56,44 % для тривалості періоду дорозробки покладу від 4 до 49 міся- ців), що відкриває можливості для оптимізації системи розміщення видобувних і нагнітальних свердловин на площі газоносності з врахуванням технологічних і техніко-економічних показників дорозробки покладу. Отримані результати рекомендується враховувати при проектуванні площового нагнітання азоту для умов реальних виснажених газових покладів.
The results of experimental and theoretical studies of the displacement of residual natural gas from the depleted gas deposits by non-hydrocarbon gases are analyzed, and the use of nitrogen as a displacing agent is substantiated. The authors present results of computer studies of areal injection of nitrogen into a hypothetical depleted gas reservoir at 4-, 5-, 7- and 9-point well placing systems in the gas-bearing area and the distance of 500, 750, 1000 and 1250 m from the central injection well to peripheral production wells. The article designates the significant influence of the well placing system in the gas-bearing area and the distance between the injection and production wells on the gas recovery ratio as to residual gas and on the duration of the further reservoir development period until the moment when nitrogen breaks through into production wells and the nitrogen content in the formation product is 5 % vol. The research has got a wide range of changes in their values (from 6.92 to 56.44 % for the gas recovery ratio at the time of nitrogen breakthrough into production wells, from 4 to 49 months for the duration of the additional reservoir production process). It gives possibilities to optimize the system of production and injection wells placing in the gas-bearing area, taking into account the technological and techno-economic indicators of further reservoir development. The results are recommended to use when designing the areal injection of nitrogen for a real depleted gas reservoir.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7297
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2019 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7116p.pdf269.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.