Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7457
Назва: Фінансовий контролінг як ключовий елемент в забезпеченні економічної безпеки підприємства
Інші назви: Financial control key element to provide economic security of the enterprise
Автори: Демчук, Н. І.,
Ткаченко, Г. А.
Ключові слова: контролінг
підприємство
економічна безпека
концепція
система
функції
стратегія
production
organic production
efficiency
agriculture
system
climatic conditions
cooperatives
Дата публікації: 2019
Видавництво: ІФНТУНГ
Бібліографічний опис: Демчук, Н. І. Фінансовий контролінг як ключовий елемент в забезпеченні економічної безпеки підприємства / Н. І. Демчук, Г. А. Ткаченко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 1. - С. 155-162.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто сутність фінансового контролінгу та його важливість, у забезпеченні економічної безпеки підприємства. Встановлено, що фінансовий контролінг є дієвою координаційною системою взаємозв'язку між формуванням інформаційної бази, фінансовим аналізом, фінансовим плануванням та внутрішнім фінансовим контролем, що сконцентровує контрольні дії на найбільш пріоритетних напрямах фінансової діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних її результатів від передбачених та прийняття оперативних управлінських рішень, що її нормалізують. Досліджено погляди провідних науковців стосовно визначення поняття «фінансовий контролінг» та його ключових елементів. Також у статті виокремлено та проаналізовано ключові функції фінансового контролінгу. Вивчено шість основних концепцій фінансового контролінгу, що використовують для реалізації функцій фінансового контролінгу в кризових умовах господарювання: концепцію генерації інтегрованих інструментів планування і контролю; концепцію виробництва, збуту або ж сервісу; концепція врахування специфіки діяльності підприємства; концепцію орієнтації на рух грошових коштів; використання інструментів концепції фінансового контролінгу як основи прийняття управлінських рішень; концепцію управління і прийняття управлінських рішень. Ефективність діяльності підприємства в складних умовах, а особливо у довгостроковій перспективі, означає не лише виживання на ринку, а й високі темпи розвитку і підвищення конкурентоспроможності, визначається рівнем фінансового потенціалу і якістю управління фінансами на підприємстві, ефективною організацією і впровадженням системи фінансового контролінгу. Застосування на підприємстві системи фінансового контролінгу дасть змогу запобігти кризовим станам, визначити причини фінансових проблем і ефективно шукати шляхи їх вирішення. Головним завданням фінансового контролінгу виступає утримання ліквідності і платоспроможності підприємства, яке можливо досягти за умови фінансового планування з поточним аналізом фінансової стійкості.
The article considers the essence of financial control and its importance in ensuring the economic security of the enterprise. It has been established that financial control is an effective coordinating system for ensuring the interconnection between the formation of an information base, financial analysis, financial planning and internal financial control, which ensures concentration of control activities. In the most priority areas of financial activity of the enterprise, timely detection of deviations of its actual results from the foreseen and the adoption of operational management decisions that ensure its normalization. The views of leading scientists concerning the definition of the concept of financial controlling and its key elements are researched. Also, the key financial control functions are analyzed and analyzed in the article. Six main concepts of financial controlling used for realization of functions of financial control in crisis conditions of management. The concept of generation of integrated planning and control tools; concept of production, sale or service; the concept of taking into account the specifics of the enterprise; the concept of the orientation of the movement of funds; use of the tools of the concept of financial control as the basis for making managerial decisions; management concept and management decision making. The effectiveness of the company in difficult conditions, and especially in the long run, means not just survival in the market, but also ensuring high rates of development and competitiveness, is determined by the level of financial potential and quality of financial management in the enterprise. Which is provided by a certain extent with the effective organization and implementation of the financial system controlling. The application of the financial controlling system at the enterprise will enable to prevent emergence of crises, to identify the causes of financial problems and to effectively search for solutions to them. the primary task of financial control is the maintenance of liquidity and solvency of an enterprise, which can be achieved under the condition of financial planning with the current analysis of financial sustainability.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7457
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
7137p.pdf225.48 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google Scholar


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.