Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8331
Title: Обгрунтування методів та засобів покращення експлуатаційних параметрів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок
Authors: Вольченко, Д. О.
Keywords: різні типи фрикційних вузлів
гальмівна стрічка з набігаючою та збігаючою гілками
фрикційні накладки
сталий та змінний крок встановлення накладок
стрічково-колодкове гальмо
бурова лебідка
експлуатаційні параметри
динамічна і теплова навантаженість
перерозподіл питомих навантажень
вирівнювання теплонавантаженості
различные типы фрикционных узлов
тормозная лента с набегающей и сбегающей ветвями
фрикционные накладки
постоянный и переменный шаг установки накладок
ленточно-колодочный тормоз
буровая лебедка
эксплуатационные параметры
динамическая и тепловая нагруженность
перераспределение удельных нагрузок
выравнивание теплонагруженности
different types of friction unit
brake band with running-on and running off sides
friction shoe
constant and variable step of shoe placing
band-shoe brake
draw works
working parameters
dynamic and heat loading
redistribution of the specific loading
leveling of thermal loading
Issue Date: 2003
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Вольченко, Дмитро Олександрович Обгрунтування методів та засобів покращення експлуатаційних параметрів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 21.05.04 / Д. О. Вольченко. - Івано-Франківськ, 2003. - 253 с. - 192-205.
Abstract: Мета роботи - покращення експлуатаційних параметрів нових та удосконалених існуючих конструкцій фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок шляхом керування їхньою динамічною та тепловою навантаженістю. На захист виносяться наступні задачі: провести системний аналіз закономірностей зміни величин експлуатаційних параметрів різних типів фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм; - встановити закономірності зміни величин основних експлуатаційних параметрів різних типів фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм; - оцінити деформації набігаючої та збігаючої гілок стрічки і встановити їхній вплив на кутове переміщення кривошипа колінчастого вала гальма бурової лебідки; - запропонувати методику розрахунку кутового переміщення рухомих накладок на шківі для встановлення його впливу на стан пружних елементів у фрикційних вузлах нетрадиційного гальма при різних режимах гальмування; - розробити методику визначення раціональної величини кроку фрикційних накладок і спосіб їхнього розміщення по довжині стрічки для забезпечення прогнозованого перерозподілу питомих навантажень між парами тертя у фрикційних вузлах серійного гальма; - запропонувати конструкцію охолоджувального термоелектричного пристрою та спосіб вирівнювання теплонавантаженості пар тертя по довжині стрічки у серійному гальмі; - оцінити довговічність фрикційних накладок в нових та удосконалених конструкціях фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8331
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d241.pdf90.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.