Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8334
Title: Економічне оцінювання ефективності природоохоронних інвестицій нафтогазових підприємств
Authors: Гавадзин, Н. О.
Keywords: нафтогазові підприємства
шкідливі впливи
еколого-економічний збиток
природоохоронні інвестиції
оцінка
ефективність
механізм
нефтегазовые предприятия
вредные воздействия
эколого-экономический ущерб
природоохранные инвестиции
инвестиционная оценка
эффективность
механизм
oil and gas companies
harmful influences
environmental and economic damage
environmental investments
assessment
efficiency
procedure
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гавадзин, Наталія Олегівна Економічне оцінювання ефективності природоохоронних інвестицій нафтогазових підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 18.04.13 / Н. О. Гавадзин. - Івано-Франківськ, 2012. - 250 с. : рис., табл. - 188-205.
Abstract: Метою роботи є вдосконалення методу та створення системи контролю зародження та розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях. Для реалізації даної мети в дисертаційній роботі необхідно вирішити наступні задачі: 1) проаналізувати існуючі методи та засоби контролю процесу зародження та розвитку мікротріщин, застосування яких дозволяє здійснювати такий контроль в напружено - деформованих конструкціях; 2) дослідити зміни енергетичних процесів, що виникають під час структурних перетворень у металах конструкції, яка перебуває у напружено-деформованому стані. Встановити інформативний параметр, що характеризує процес зародження мікротріщини; 3) побудувати і програмно реалізувати математичну термодинамічну модель, котра дозволить за зміною температури на поверхні металічної напружено-деформованої конструкції оцінювати зародження та розвиток мікротріщини. Провести експериментальні дослідження на підтвердження одержаних залежностей інформативного параметра від глибини залягання мікротріщин; 4) провести модельне оцінювання універсальних залежностей між параметрами, що описують структурні перетворення під час зародження, накопичення та розвитку мікротріщин, в тому числі від прикладеного навантаження. 5) розробити систему контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях та визначити її основні метрологічні характеристики; 6) розробити програмне забезпечення системи контролю для оцінки розвитку мікротріщин.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8334
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d469.pdf20.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.