Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8338
Title: Формування системи управління ремонтним обслуговуванням нафтогазовидобувних підприємств
Authors: Гобир, І. Б.
Keywords: виробнича інфраструктура
технічне обслуговування
ремонт
нафтогазовидобувні підприємства
система управління
модель
производственная инфраструктура
техническое обслуживание
ремонт
нефтегазовые предприятия
система управления
модель
production infrastructure
technical maintenance
repair
oil and gas companies
management system
model
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гобир, Ірина Борисівна Формування системи управління ремонтним обслуговуванням нафтогазовидобувних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 15.05.14 / І. Б. Гобир. - Івано-Франківськ, 2013. - 226 с. : табл. - 195-210.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних та практичних положень щодо управління системою ремонтного обслуговування нафтогазовидобувних підприємств. У відповідності зі сформульованою метою дослідження були поставлені та розв'язані наступні завдання: - здійснити аналіз, систематизацію та виявити недоліки у організації існуючого ремонтного обслуговування на нафтогазовидобувних підприємствах; - сформулювати науково-методичні положення організації системи ремонтного обслуговування у виробничій інфраструктурі нафтогазовидобувних підприємств; - розробити методичний підхід до оцінки ефективності роботи ремонтної служби нафтогазовидобувних підприємств і її впливу на ефективність роботи підприємства; - визначити основні функціональні процедури роботи інформаційної системи для забезпечення технічного обслуговування і ремонтів; удосконалити модель організації ремонтних робіт на нафтогазовидобувних підприємствах як багатоканальну систему масового обслуговування; сформувати комплексну систему управління ремонтним обслуговуванням на нафтогазовидобувних підприємствах. Об'єктом дослідження є процеси функціонування та управління ремонтним обслуговуванням нафтогазовидобувних підприємств як складової їх виробничої інфраструктури. Предметом дослідження є теоретичні та методичні положення і механізми формування та ефективного управління ремонтним обслуговуванням на нафтогазовидобувних підприємствах.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8338
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d506.pdf17.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.