Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8339
Title: Удосконалення технологічного проектування нафтогазопроводів з врахуванням їх взаємодії з довкіллям
Authors: Говдяк, Р. М.
Keywords: трубопроводи
відмови
довкілля
ризик
індекс небезпеки
трубопроводы
отказы
окружающая среда
риск
индекс опасности
Issue Date: 2001
Publisher: Київ
Citation: Говдяк, Роман Михайлович Удосконалення технологічного проектування нафтогазопроводів з врахуванням їх взаємодії з довкілям : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 20.07.01 / Р. М. Говдяк. - К., 2001. - 154 с. - 141-150.
Abstract: Мета роботи полягає у прогнозуванні та зменшенні впливу на довкілля відмов нафтогазопроводів шляхом удосконалення технологічного їх проектування на основі визначення кількісної оцінки ризику, критеріїв, індексів небезпеки з використанням методів фізичного та математичного моделювання. Для досягнення поставленої у дисертації мети були сформульовані наступні задачі досліджень: - провести аналіз причин відмов вітчизняних і зарубіжних нафтогазопроводів; - розробити методи прогнозного розрахунку масштабного забруднення нафтопродуктами компонентів навколишнього середовища; - дослідити проникність нафтопродуктів різної густини і в'язкості через грунти різної пластичності; - розробити фізично обґрунтовану модель вивчення процесів забруднення нафтопродуктами водних об'єктів та проникних ґрунтів; - розробити методику розрахунку витоку газу із магістральних газопроводів при їх відмовах; - розробити методичні основи кількісної оцінки ризику, індексів небезпеки при відмовах нафтопродуктопроводів та газопроводів; - скорегувати концепцію надійної експлуатації магістральних трубопроводів на стадії проектування.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8339
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d189.pdf7.88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.