Skip navigation
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8342
Название: Зменшення втрат природного газу в трубопроводах низького та середнього тиску
Авторы: Гончарук, М. І.
Ключевые слова: газопровід
місцева корозія
корозійна повзучість
номінальні діаграми деформації
лічильники газу
витрати газу
втрати газу
газопровод
местная коррозия
коррозионная ползучесть
номинальные диаграммы деформации
счетчики газа
расход газа
потери газа
gasmain
local corrosion
corrosion creeping
nominal diagrams of deformation
gas meters
expenses of the gas
Дата публикации: 2003
Издательство: ІФНТУНГ
Библиографическое описание: Гончарук, Микола Іванович Зменшення втрат природного газу в трубопроводах низького та середнього тиску : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 10.12.03 / М. І. Гончарук. - Івано-Франківськ, 2003. - 164 с. - 121-133.
Краткий осмотр (реферат): Визначення головних причин втрат природного газу та розробка ефективних методів їх зменшення в трубопроводах низького та середнього тиску . Досягнення мети вимагає розв'язання таких задач: 1. Розробка ефективної методики дослідження корозійних процесів на підземних ділянках газопроводів та створення комп'ютеризованої установки для корозійно-механічних випробовувань. 2. Розробка методики дослідження впливу температури навколишнього та робочого середовищ на покази побутових лічильників газу. 3. Дослідження деформівної системи „труба - ґрунтовий масив" методами механіки підземних споруд та механіки корозійного руйнування з метою оцінки стабільності фізико-механічних властивостей матеріалу газопроводу в процесі експлуатації і виявлення причин розгерметизації. 4. Удосконалення способу обліку витрат природного газу, який протікає по одному газопроводу, шляхом розширення діапазону вимірювань із забезпеченням вимог достатності нижньої і верхньої границь вимірювань. 5. Теоретичні та експериментальні дослідження процесів теплообміну робочого і навколишнього середовищ при обліку газу та розробка номограм для визначення поправочних температурних коефіцієнтів до обсягів споживання газу. 6. Експериментальне обґрунтування доцільності використання лічильників газу в трубопроводах низького та середнього тиску. Об'єкт дослідження - газопроводи низького та середнього тиску. Предмет дослідження - втрати природного газу в трубопроводах низького та середнього тиску. Методи дослідження. Комплексні дослідження деформівної системи „труба - ґрунтовий масив" проводили сучасними методами механіки підземних споруд та механіки корозійного руйнування, а також за розробленою і апробованою методикою корозійно-механічних випробовувань матеріалу газопроводів з комп'ютерною реєстрацією параметрів процесу повзучості та обробкою експериментальних даних у середовищі Origin 6.0, Axum 5.0, Statistica 6.0 та інших спеціалізованих програмних пакетів. Дослідження достовірності і точності обліку газу здійснювали з використанням теорій: теплопровідності, тепломасообміну, розширень, обслуговування складних систем, переносу, а також за розробленою методикою дослідження впливу температури навколишнього та робочого середовищ на покази побутових лічильників газу, яка дозволяє отримати високу точність та достовірність результатів експерименту.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8342
Располагается в коллекциях:Дисертації

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
d228.pdf15.46 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google Scholar


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.