Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8397
Title: Dobor wydatku tloczy przemwaJaceJ w aspekcie pjprawy oczyszcznia przestrzeni piescienioweJ otworu wierniczego
Authors: Kedzierski, Milosz
Rzepka, Marcin
Kremienieniewski, Marcin
Kut, Lukasz
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Dobor wydatku tloczy przemwaJaceJ w aspekcie pjprawy oczyszcznia przestrzeni piescienioweJ otworu wierniczego / M. Kedzierski, M. Rzepka, M. Kremienieniewski, L. Kut // Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE - 2018 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (Івано-Франківськ, 24-27 квіт. 2018 р.). - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - С. 42-44.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8397
Appears in Collections:Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7959p.pdf220.27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.