Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8423
Title: Еколого-геохімічна оцінка Дністровського каньйону як регіонального коридора національної екологічної мережі України
Authors: Зорін, Д. О.
Keywords: екологічний аудит
еколого-геохімічні карти
геохімічні коефіцієнти і показники
екологічний моніторинг
сумарні показники забруднення
моделювання та прогнозування стану довкілля
екологічний коридор
экологический аудит
эколого-геохимические карты
еохимические коэффициенты и показатели
экологический мониторинг
суммарные показатели загрязнения
моделирование и прогноз состояния окружающей среды
экологический коридор
ecological-geochemical maps
geochemical coefficients and indexes
ecological monitoring
total indexes of contamination
designs and prognostication the condition of the environment
ecological corridor
Issue Date: 2008
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Зорін, Денис Олексійович Еколого-геохімічна оцінка Дністровського каньйону як регіонального коридора національної екологічної мережі України : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 20.06.08 / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ, 2008. - 293 с. - 265-293.
Abstract: Мета і завдання дослідження: оцінити техногенний вплив на екологічний стан довкілля Дністровського каньйону як регіонального коридора національної екологічної мережі України, майбутнього національного природного парку та рекреаційно-туристичного використання території. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: 1. На основі виконаних попередніми авторами геоекологічних досліджень проаналізувати існуючі методи екологічних оцінок та обґрунтувати, що нового запропонує дисертант. 2. Розробити геоінформаційну постійно діючу екологічну систему досліджуваної території та комплексно оцінити еколого-геохімічними методами максимально можливу кількість компонентів довкілля та параметрів впливу забруднюючих речовин. 3. Вдосконалити розрахункові та графічні методи визначення еколого-геохімічних показників: фонових і аномальних вмістів, ізоконцентрат та ін. 4. Дослідити зв'язки між геохімічними елементами у різних середовищах довкілля та визначити техногенну складову екологічного стану. 5. Виконати геоекологічне районування та провести аналіз його зв'язку з ландшафтним районуванням. Обґрунтувати науково-теоретичні, організаційні та практичні умови функціонування Дністровського каньйону як природоохоронної території та рекреаційно-туристичного об'єкту.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8423
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d328.pdf88.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.