Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8432
Назва: Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: організаційно-управлінський аспект
Інші назви: Preventing and combating corruption in law enforcement bodies: organizational and administrative aspects
Автори: Івасенко, С. М.
Ключові слова: антикорупційна політика
корупція
корупційна поведінка
посадові особи правоохоронних органів
проактивне управління
антикоррупционная политика
коррупция
коррупционная поведение
должностные лица правоохранительных органов
проактивное управление
anti-corruption policy
corruption
corrupt behavior
law enforcement officials
proactive management
Дата публікації: 2016
Видавництво: Київ
Бібліографічний опис: Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: організаційно-управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / С. М. Івасенко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - К., 2016. - 20 с. - 16-17.
Короткий огляд (реферат): У дисертації обґрунтовано теоретичні інтерпретації формування корупційної поведінки правоохоронця, анти кору пційної діагностики особового складу та визначена типологізація правопорушників серед посадових осіб правоохоронних органів. Запропоновано використання основних принципів проактивного управління персоналом правоохоронних органів для протидії та запобігання корупції в правоохоронних органах та розроблено проект антикорупційної програми в правоохоронних органах на період 2016-2017 рр., яка дозволить забезпечити узгоджене застосування правових, економічних, освітніх, виховних, організаційних та інших заходів щодо запобігання корупції у правоохоронних органах для досягнення найбільшої ефективності запобіжних заходів, відповідальності та відшкодування шкоди, заподіяної корупційними правопорушеннями.
В диссертации обоснованы теоретические интерпретации формирования коррупционного поведения полицейского, антикоррупционной диагностики личного состава и предложена типологизация правонарушителей среди должностных лиц правоохранительных органов. Предложено использование основных принципов проактивного управления персоналом правоохранительных органов для противодействия и предотвращения коррупции в правоохранительных органах и разработан проект антикоррупционной программы в правоохранительных органах на период 2016-2017 гг., которая позволит обеспечить согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и других мероприятий по предотвращению коррупции в правоохранительных органах, для достижения наибольшей эффективности мер, ответственности и возмещения вреда, причиненного коррупционными правонарушениями. Предложена классификация организационно-управленческих мер предупреждения и противодействия коррупции в правоохранительных органах, в частности выделены меры, направленные на диагностику причин и условий коррупции; меры, направленные на устранение причин и условий коррупции; меры по выработке стратегических и оперативных задач антикорупционной деятельности в правоохранительных органах; меры, направленные на создание условий для правомерного функционирования служб и подразделений правоохранительных органов, выполнения сотрудниками правоохранительных органов своих обязанностей в пределах и на основании закона.
The dissertation lays groiinds to theoretical interpretation of the forming of law enforcement officiars corrupt behavior, anti-corruption diagnostic of personnel, and proposes the typology of law-breakers among law enforcement officials. It proposes implementation of personnel proactive management basic principles to combat and prevent corruption in law enforcement bodies, and developed a draft of anti-corruption program in law enforcement bodies for the period of 2016-2017, which will enable consistent application of legal, economic, educational, instructional, organizational and other measures to prevent corruption in law enforcement bodies, to achieve the best effectiveness of preventive measures, liability, and compensation of corruption caused damage.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8432
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
an2566.pdf1.17 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google Scholar


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.