Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8442
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКамінська, І. Б.-
dc.date.accessioned2021-04-08T07:31:14Z-
dc.date.available2021-04-08T07:31:14Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationКамінська, Ірина Богданівна Оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 07.07.15 / І. Б. Камінська. - Івано-Франківськ, 2015. - 260 с. : іл., рис., табл. - 185-200.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8442-
dc.description.abstractМетою дисертаційної роботи є удосконалення і подальший розвиток теоретико-методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо формування витрат на працівників та оцінювання ефективності управління такими витратами на нафтогазовидобувних підприємствах. Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких завдань: дослідити генезис понятійно-категоріального апарату витрат на працівників, визначити сутність витрат на працівників та їх класифікаційні ознаки для потреб управління; уточнити зміст поняття «управління витратами на працівників», обгрунтувати та розробити методичний підхід до оцінювання ефективності управління витратами на працівників на основі критичного аналізу існуючих підходів; виявити основні тенденції та особливості формування витрат на працівників та управління ними на вітчизняних підприємствах загалом і нафтогазовидобувних підприємствах зокрема; сформувати інформаційну базу для оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств; розробити модель оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств та відповідне організаційно-методичне забезпечення такого оцінювання; здійснити оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств Прикарпатського басейну на базі розробленої моделі та її організаційно-методичного забезпечення; розробити модель системи підтримки прийняття рішень для потреб управління витратами на працівників та на її основі визначити сценарні варіанти управлінських рішень щодо формування витрат на працівників.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectуправління витратами на працівниківuk_UA
dc.subjectкошторис витрат на працівниківuk_UA
dc.subjectнафтогазовидобувні підприємстваuk_UA
dc.subjectефективність управління витратами на працівниківuk_UA
dc.subjectматриця соціальних індикаторів ефективності управління витратами на працівниківuk_UA
dc.subjectсценарії розвиткуuk_UA
dc.subjectсистема підтримки прийняття рішеньuk_UA
dc.subjectуправление затратами на работниковuk_UA
dc.subjectсмета расходов на работниковuk_UA
dc.subjectнефтегазодобывающие предприятияuk_UA
dc.subjectэффективность управления затратами на работниковuk_UA
dc.subjectматрица социальных индикаторов эффективности управления затратами на работниковuk_UA
dc.subjectсценарии развитияuk_UA
dc.subjectсистема поддержки принятия решенийuk_UA
dc.subjectcosts management for workersuk_UA
dc.subjectcost estimates for workersuk_UA
dc.subjectoil and gas companiesuk_UA
dc.subjectcosts management effectiveness for workersuk_UA
dc.subjectmatrix of social indicators of the costs management effectiveness for workersuk_UA
dc.subjectscripts of developmentuk_UA
dc.subjectdecision support systemuk_UA
dc.titleОцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємствuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d546.pdf219.48 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.