Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8458
Title: Вплив корозійного середовища на інтенсивність руйнування труб магістральних газонафтопроводів
Authors: Козак, О. Л.
Keywords: фізико-механічні властивості та електрохімічні властивості
деградація
зварне з’єднання
працездатність
довговічність
внутрішнє
тертя дефекти
физико-механические свойства
электрохимические свойства
деградация
сварное соединение
работоспособность
долговечность
внутреннее
трение дефекты
physical properties
mechanical properties
electrochemical properties
degradation
welded joint
durability
internal friction
defects
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Козак, Ольга Любомирівна Вплив корозійного середовища на інтенсивність руйнування труб магістральних газонафтопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 20.11.13 / О. Л. Козак. - Івано-Франківськ, 2013. - 161 с. : рис., табл. - 145-159.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є встановлення критеріїв тріщиностійкості в сталях магістральних газонафтопроводів під час їх циклічного деформування в робочих корозійно-агресивних середовищах. Для досягнення поставленої мети слід було вирішити наступні задачі. 1. Вивчення впливу низки експлуатаційних чинників на умови корозійно-втомного руйнування сталей газонафтопроводів. 2. Дослідження методу внутрішнього тертя металів з метою використання його для оцінювання ступеня деградації трубних сталей. Вивчити вплив деградації трубних сталей на зміну внутрішнього тертя в цих сталях. 3. Вивчення впливу експлуатаційної деградації та легування рідкоземельними металами на періоди зародження і поширення втомних тріщин трубних сталей. 4. Проведення порівняльної оцінки корозійно-механічних властивостей різних зон вихідного та ремонтного зварних з'єднань трубної сталі 17Г1С. 5. Розроблення та впровадження у газонафтову галузь нових методів і засобів для встановлення технічного стану трубних сталей тривалої експлуатації. Об'єкт дослідження. Процес руйнування магістральних газонафтопроводів, іщо реалізується шляхом зародження та поширення втомних тріщин під дією експлуатаційних чинників. Предмет дослідження. Закономірності змін тріщиностійкості трубних сталей під час їх циклічного деформування у водних робочих середовищах.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8458
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d497.pdf17.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.