Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8920
Title: Формування системи продажу продукції нафтопереробних підприємств
Authors: Мендела, І. Я.
Keywords: стратегії управління системою продажу
функції продажу
товарні стратегії
моделі оцінки впливу цінової політики
інноваційні стратегії розвитку
дифузія інновацій
стратегии управления системой продаж
функции продаж
товарные стратегии
модели ценовой политики
инновационные стратегии развития
диффузия инноваций
strategies of management by the system of sale
functions of sale
commodity strategies
models of price policy
innovative strategies of development
diffusion of innovations
Issue Date: 2009
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Мендела, Ірина Ярославівна Формування системи продажу продукції нафтопереробних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічноіі діяльності)" : Дата захисту 17.11.09 / І. Я. Мендела. - Івано-Франківськ, 2009. - 204 с. - 182-190.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних та практичних положень формування системи продажу продукції нафтопереробних підприємств. У відповідності зі сформульованою метою дослідження були поставлені та розв’язані наступні завдання: - на основі аналізу стану і тенденцій розвитку ринку нафтопродуктів, сформовано стратегічні цілі розвитку підприємств щодо перспектив та пріоритетів формування системи продажу їх продукції; - узагальнено теоретичні підходи до формування системи продажу продукції нафтопереробних підприємств; - досліджено вплив екзогенних і ендогенних чинників на процес формування системи продажу продукції підприємств; - розроблено стратегії управління системою продажу продукції підприємств; - запропоновано моделі оцінки впливу цінової політики підприємства на формування системи продажу; - розроблено цілісну модель формування системи продажу продукції нафтопереробних підприємств. Об’єктом дослідження є процеси аналізу та оцінки системи продажу продукції нафтопереробних підприємств. Предметом дослідження є механізми формування системи продажу в ринковому середовищі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8920
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d342.pdf19.26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.