Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8939
Title: Науково-методичні засади оцінки характеру насичення пластів і положення газонафтового контакту з використанням геоелектричної моделі присвердловинної зони (на прикладі нафтогазоконденсатних родовищ
Authors: Серженьга, О. В.
Keywords: «водоплавні» нафтогазоконденсатні поклади
юрський горизонт
присвердловинна зона
геоелектричні параметри
фізико-хімічні властивості пластового флюїду
газонафтовий контакт
водонафтовий контакт
фізико-геологічна модель присвердловинної зони
«водоплавающие» нефтегазоконденсатные залежи
юрский горизонт
ирискважинная зона
геоэлектрические параметры
физико-химические свойства пластового флюида
газонефтяной контакт
водонефтяной контакт
физико-геологическая модель прискважинной зоны
bottom water-drive oil and gas condensate reservoirs
Jurassic bedrock
well bore zone
geoelectrical parameters
physicochemical properties of formation fluid
gas-oil contact
oil-water contact
near-well zone physic-geological model
Issue Date: 2007
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Серженьга, Оксана Володимирівна Науково-методичні засади оцінки характеру насичення пластів і положення газонафтового контакту з використанням геоелектричної моделі присвердловинної зони (на прикладі нафтогазоконденсатних родовищ : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 30.11.07 / О. В. Серженьга. - Івано-Франківськ, 2007. - 189 с. - 175-189.
Abstract: Розробити методологічну основу оцінки характеру насичення пластів-колекторів і створити рекомендації для розподілу продуктивних колекторів на газонасичені і нафтонасичені в процесі дослідження у відкритому стовбурі свердловини, ґрунтуючись на результатах інтерпретації даних методу ВІКІЗ. Задачі дослідження. > провести аналіз вивченості, геологічної і тектонічної будови досліджуваного району, і розкрити чинники, які створюють проблеми у визначенні положення газонафтового контакту в покладах, приурочених до юрських відкладів ЗСНГП; > з'ясувати ефективність методу ВІКІЗ у процесі вивчення присвердловинного простору і визначення параметрів геоелектричної моделі колекторів; > оцінити вплив типу флюїду, який насичує пори колекторів, на геоелектричні параметри присвердловинної зони за результатами інтерпретації даних методу ВІКІЗ; > провести порівняння результатів інтерпретації методу ВІКІЗ і способу повторного нейтронного каротажу (ПНК) під час визначення положення ГНК; > створити геолого-геофізичну модель присвердловинної зони, яка б дозволяла за результатами інтерпретації даних методу ВІКІЗ розподіляти продуктивні колектора на газонасичені і нафтонасичені. Об'єкт дослідження. "Водоплавні" нафтогазоконденсатні поклади, які примикають до юрського горизонту, на Харампурському і Кинському родовищах ПУР-Тазовської нафтогазоносної області. Предмет дослідження. Геоелектричні неоднорідності, які утворюються у присвердловинному просторі під час буріння свердловини в процесі витіснення від стінок свердловини газоконденсату, нафти і пластової води фільтратом промивальної рідини. Фактичні матеріали і методи дослідження. У роботі використані результати оброблення даних комплексних геофізичних досліджень більш як 50 розвідувальних і експлуатаційних свердловин Харампурського родовища і 30 розвідувальних і експлуатаційних свердловин Кинського родовища. Дослідження у розвідувальних свердловинах проводилися в 1970-80-ті роки. Буріння і дослідження в експлуатаційних свердловинах проводилися в 2002-2004 роки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8939
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d314.pdf330.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.