Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8960
Title: Вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур Долинського нафтопромислового району
Authors: Манюк, М. І.
Keywords: нафтогазоносність
тектонічна тріщинуватість
розлом
поклад
вуглеводні
продуктивні горизонти
дебіт
видобуток
перспективи
нефтегазоносность
тектоническая трещеноватость
разлом
углеводороды
родуктивные горизонты
дебит
добьча
перспективы
Issue Date: 2002
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Манюк, Михайло Іванович Вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур Долинського нафтопромислового району : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 19.09.02 / М. І. Манюк. - Івано-Франківськ, 2002. - 188 с. - 157-172.
Abstract: Визначити вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтоносності і розробки локальних структур та на збільшення припливів нафти у видобувних свердловинах і приймальності агентів витіснення в нагнітальних свердловинах. Для досягнення даної мети в роботі розглядаються і вирішуються наступні задачі: уточнюється структурно-тектонічна будова нафтогазових родовищ Долинського нафтопромислового району; досліджуються особливості тріщинуватості порід-колекторів і наявність відкритих тріщин на глибинах залягання продуктивних товщ; - виявляються зони підвищеної тріщинуватості (флюїдопровідності) продуктивних горизонтів; -з'ясовуються особливості припливів флюїдів у свердловинах, розташованих в зонах розвитку найбільшої тріщинуватості порід-колекторів; - встановлюється характер взаємозв'язку між тріщинуватістю продуктивних горизонтів та нафтоносністю локальних структур.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8960
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d199.pdf115.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.