Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9131
Title: Забезпечення безаварійної експлуатації газопроводів у зсувонебезпечних гірських умовах
Authors: Рудко, В. П.
Keywords: магістральний трубопровід
природне імпульсне електромагнітне поле Землі (ПІЕМПЗ)
напружено-деформований стан
в’язкість руйнування
циклічна тріщиностійкість
критичний коефіцієнт інтенсивності напружень
δк -критерій
магистральный трубопровод
естественное импульсное электромагнитное поле Земли (ЕИЭМПЗ)
напряженно-деформированное состояние
вязкость разрушения
циклическая трещиностойкость
критический коэффициент интенсивности напряжений
δк -критерий
main pipeline
natural impulsive electromagnetic field of Earth
deflection mode
fracture toughness
cyclic crack-resisting
critical coefficient of stress intensity
δк - criterion
Issue Date: 2005
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Рудко, Василь Петрович Забезпечення безаварійної експлуатації газопроводів у зсувонебезпечних гірських умовах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 01.07.05 / В. П. Рудко. - Івано-Франківськ, 2005. - 144 с. - 133-144.
Abstract: Мета роботи - розробка ефективних методів оцінки технічного стану магістральних газопроводів в зсувонебезпечних гір¬ських умовах. Відповідно до мети були поставлені такі задачі: 1. Дати оцінку загального поля напружень масивів гірських порід по тра¬сах трубопроводів, відслідкувати його динаміку та спрогнозувати розвиток геологічних процесів. 2. Визначитр допустимий рівень довільно орієнтованого навантаження на трубу в області сповзання ґрунту. 3. Дослідити особливості впливу перевантажень трубної сталі 17Г1С при зсувах ґрунтів на їх пружні та втомні характеристики. 4. Дослідити вплив наклепаного при перевантаженнях матеріалу на ста¬тичну та циклічну тріщиностійкість трубопроводів. 5. Провести оцінку експлуатаційного окрихчення матеріалу трубопрово¬дів, обумовленого наклепом і пошкоджуваністю металу в вершині тріщини при циклічних і разових перевантаженнях, впливом робочого середовища та деформаційним старінням. 6. Вивчити доцільність проведення оцінки залишкової міцності магістра¬льних трубопроводів з тріщинами за ^ -критерієм. 7. Дослідити вплив тривалої експлуатації магістральних газопроводів на механічні властивості (деградацію) трубної сталі 17Г1С.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9131
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d262.pdf9.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.