Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9133
Title: Комплексна стратегія підвищення екологічної безпеки від забруднення довкілля сульфідними стоками
Authors: Ріпак, Н. С.
Keywords: екологічна безпека
забруднення довкілля
стічні води
сульфідні стоки
полісульфід натрію
флотомашина
осади
сірковмісні сполуки
environmental safety
pollution of the environment
waste water
sulfide waste liquid
sodium polysulfide
floatation machine
precipitates
sulfur-containing substances
Issue Date: 2012
Publisher: Львів
Citation: Ріпак, Назарій Степанович Комплексна стратегія підвищення екологічної безпеки від забруднення довкілля сульфідними стоками : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 25.10.12 / Н. С. Ріпак. - Львів, 2012. - 117 с. - 106-153.
Abstract: Мета роботи полягає в управлінні екологічною безпекою шляхом розроблення та впровадження комплексу заходів для утилізації розчинів сульфіду натрію, що міститься в стоках хімічних підприємств та використанням їх як сировини для виробництва хімічних продуктів. Для досягнення зазначеної мети необхідно було вирішити такі завдання: - оцінити ступінь екологічної небезпеки від забруднення навколишнього середовища сульфідами (моніторинг забруднення сірковмісними сполуками території України та оцінка негативного впливу їх на навколишнє середовище); - розробити математичну модель розчинення сірки сірколужними стоками для використання стоків як сировини для виробництва полісульфідних розчинів, встановити лімітуючу стадію процесу та визначити значення. кінетичних коефіцієнтів; - провести експериментальні дослідження утилізації сірколужних стоків шляхом використання цих стоків та грудкової сірки або сірковмісних відходів як сировини для виробництва полісульфідів натрію. Встановити оптимальні умови таких процесів та розробити принципові технологічні схеми; - провести експериментальні дослідження та розробити екологічно чисту технологію утилізації розчинів сульфіду натрію шляхом застосування їх як сировини у виробництві тіосульфату натрію та колоїдної сірки; - вибрати осаджувач для ефективного осадження сульфіду натрію та визначити оптимальні умови проведення реакції осадження. Дослідити властивості отриманих осадів та розробити принципову технологічну схему процесу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9133
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d448.pdf15.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.