Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9268
Title: Ідентифікація буримості гірських порід в процесі поглиблення нафтових і газових свердловин
Authors: Сабат, Н. В.
Keywords: автоматизований контроль
ідентифікація
математичне моделювання
координатне збурення
буримість
буріння
Issue Date: 2011
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Сабат, Наталія Василівна Ідентифікація буримості гірських порід в процесі поглиблення нафтових і газових свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 26.04.11 / Н. В. Сабат. - Івано-Франківськ, 2011. - 201 с. - 186-201.
Abstract: Мета роботи полягає в розробленні методу ідентифікації та автоматизованого безконтактного контролю буримості гірських порід в процесі поглиблення нафтових і газових. Досягнення вказаної мети забезпечується в дисертаційній роботі шляхом розв’язання таких взаємозв’язаних задач: - аналіз сучасних методів і систем ідентифікації та контролю буримості гірських порід; - проведення досліджень взаємозв’язків основних факторів, що визначають буримість гірської породи, та обґрунтування найбільш інформативного параметру для оцінювання буримості порід в реальному часі; - розробка математичної моделі буримості гірських порід, динамічної інформаційної моделі і методу визначення базових значень показника буримості; - встановлення зв’язків систематичної і випадкової похибок контролю з показником буримості гірських порід, призначеним для оптимального керування процесом буріння нафтових і газових свердловин; - вибір оптимальної частоти дискретного контролю відхилень показника буримості гірських порід за межі порогового значення, яка забезпечує визначення меж залягання гірських порід різної буримості згідно заданого критерію вірогідності контролю; - розробка та дослідження автоматизованої системи безконтактного контролю буримості гірських порід в процесі поглиблення свердловин. Об’єктом дослідження є технологічний процес поглиблення нафтових і газових свердловин роторним способом. Предметом дослідження є методи ідентифікації та автоматизованого безконтактного контролю буримості гірських порід в процесі поглиблення свердловин.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9268
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d390.pdf10.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.