Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1769
Title: Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення довкілля відходами полістиролу
Other Titles: Improvement of technogenic contamination reduction methods of the environment by polystyrene wastes
Authors: Ващук, В. В.
Keywords: відходи полістиролу
гідролізний лігнін
утилізація
плівкоутворююча композиція
капсульовані добрива
polystyrene wastes
hydrolysis lignin
utilization
membrane-forming composition
encapsulated fertilizers
Issue Date: 2012
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Ващук, Вікторія Вадимівна Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення довкілля відходами полістиролу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / В. В. Ващук ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2012. - 19 с. - 15-16.
Abstract: Дисертація присвячена питанням зниження антропогенного забруднення довкілля побутовими відходами виробів з полістиролу та залишковими агрохімікатами шляхом утилізації відпрацьованого пластику у технологіях виробництва капсульованих мінеральних добрив. Проведено дослідження біодеструкції полістиролу в суміші із природним полісахаридом, отримано математичну залежність ступеня розкладу полістиролу у грунті в залежності від вмісту полісахариду та вологості середовища. Удосконалено плівкоутворюючу композицію для капсулювання гранульованих мінеральних добрив, що містить відходи полістиролу та гідролізний лігнін. Проведено експериментальні дослідження властивостей капсульованої нітроамофоски. Отримано рівняння для теоретичного прогнозування кінетики та повного часу вивільнення гранульованих мінеральних добрив. Розраховано основні технологічні параметри капсулювання та запропоновано принципові технологічні схеми для неперервного та періодичного процесу капсулювання в апараті псевдозрідженого стану гранульованих мінеральних добрив. Розроблені за результатами проведених досліджень капсульовані мінеральні добрива передані для подальших агрохімічних досліджень та розробки технології їх застосування в Інститут землеробства та тваринництва західного регіону НУААН та Ботанічний сад Львівського національного у ніверситету ім. Івана Франка.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1769
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2312.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.