Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5083
Title: Підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом на основі концепції якості
Authors: Павелко, В. Ю.
Issue Date: 2014
Publisher: Кругозір
Citation: Павелко, В. Ю. Підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом на основі концепції якості : монографія / В. Ю. Павелко. - Запоріжжя : Кругозір, 2014. - 320 с.
Abstract: У роботі систематизовано сучасні підходи до визначення сутності, змісту та видів ефективності управління; виявлено зміст і форми якості та критерії її оцінювання в системі управління підприємством сфери послуг. Проведено аналіз існуючих методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства сфери послуг, визначено роль та місце аеропорту в системі національного аеропортового господарства. Здійснено маркетингову оцінку рівня якості послуг аеропортового комплексу і проведено діагностика управління аеропортовим комплексом за критерієм ефективності. Запропоновано алгоритм розробки та впровадження системи менеджменту якості вітчизняного аеропортового комплексу і розроблено адаптивну методику моніторингу процесів системи менеджменту якості аеропортового комплексу. Автором обгрунтовано організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5083
ISBN: 978-966-2602-82-1
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3939s.pdf16.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.