Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6366
Title: Спосіб визначення поверхневого натягу і пристрій для його реалізації
Authors: Горєлов, В. О.
Кісіль, І. С.
Issue Date: 2002
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 48429 А Україна, МПК G01N 13/0. Спосіб визначення поверхневого натягу і пристрій для його реалізації / Горєлов В. О., Кісіль І. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2001075192 ; заявлено 20.07.2001. ; опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8. – 4 с. : іл.
Abstract: 1 Спосіб визначення поверхневого натягу, який передбачає одержання зображення краплі за допомогою відеокамери, отримання координат точок контура меридіанного перерізу краплі шляхом сегментації и відеозображення, який відрізняється тим, що знаходять радіуси кривизни капілярної поверхні для довільної точки та вершини краплі, що належать меридіанному перерізові у двох взаємно перпендикулярних напрямах, за якими розраховують значення поверхневого натягу. 2 Пристрій для здійснення способу, який складається із джерела світла, колімаційної лінзи, матового скла, щілини, об'єктива, відеокамери, які утворюють оптичний блок, сильфона, трійника, вентиля, що утворюють блок формування краплі, пристрою відеозахоплення, комп'ютера, монітора, який відрізняється тим, що у блок формування краплі додатково вводиться ножовий капіляр, встановлений гострим торцем угору з можливістю переміщення у площині, перпендикулярній до оптичної осі приладу, та обертання навколо своєї осі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6366
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48429 A.pdf193.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.