Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6599
Title: Забезпечення конкурентоспроможності будівельного комплексу на принципах превентивності
Authors: Воловодюк, С. С.
Keywords: економічна система
конкуренція
рушійні сили конкуренції
конкурентоспроможність
принципи та методи забезпечення конкурентоспроможності
economic system
competition
driving forces of competitiveness
competitiveness
principles and methods of competitiveness provision
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Воловодюк, С. С. Забезпечення конкурентоспроможності будівельного комплексу на принципах превентивності / С. С. Воловодюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2016. - № 2. - С. 125-131.
Abstract: Аналізування сучасних зарубіжних та вітчизняних наукових джерел показало, що розвиток теоретичного надбання світової економіки стоїть на порозі чергових видозмін основних уявлення про сутність конкуренції та її основних рушійних сил. Рівень розвитку економічної конкуренції є одним із вирішальних критеріїв розвиненості й цивілізованості ринкових відносин та вирішальним фактором впливу на трансформацію та розвиток економічної системи. Звідси, розвиток економічної системи передбачає зміну принципів та методів щодо забезпечення та управління конкурентоспроможністю.
Analysis of contemporary foreign and domestic scientific sources showed that the development of theoretical heritage of the world economy is on the verge of subsequent major transformations of the basic concepts about the nature of competition and its main driving forces. The level of economic competition development is one of the important criteria of development and civilized market relations and is the decisive factor of influence on the economic system transformation and development. Hence, the development of the economic system provides the change of principles and methods of ensuring the provision and management of competitiveness.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6599
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2016 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5758p.pdf809.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.