Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6679
Title: Пристрій для прокручування нижньої секції обсадної колони
Authors: Білецький, Я. С.
Білецький, М. С.
Коцкулич, Я. С.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 27599 U Україна, МПК E21B 17/08. Пристрій для прокручування нижньої секції обсадної колони / Білецький Я. С., Білецький М. С., Коцкулич Я. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200706498 ; заявлено 11.06.2007. – 3 с. : іл.
Abstract: обсадної колони, який складається із корпусу, всередині якого розміщені підпружинений поршень з штоком і який має засіб прокручування обсадних труб у вигляді ексцентричних кулачків, кожен із яких оснащений робочою частиною, що взаємодіє із внутрішньою поверхнею обсадних труб, який відрізняється тим, що додатково введено втулку, підшипники і розташовані на зовнішній поверхні корпусу гвинтові лопатки, при цьому засіб прокручування обсадних труб влаштований на втулці, яка через підшипники з'єднана із нижньою частиною корпусу, верхня частина штока оснащена шліцами, що взаємодіють з шліцами, які виконані на внутрішній поверхні корпусу, а в нижній частині штока виконана трапецієподібна різьба, яка з ексцентричними кулачками утворює черв'ячну пару.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6679
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27599.pdf110.15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.