Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8348
Title: Методи і засоби контролю за підготовкою та проведенням потужного гідророзриву пласта
Authors: Григораш, В. В.
Keywords: вибійний тиск
тиск розриву пласта
вимірювання контроль
потужний гідравлічний розрив пласта
система контрою
реологічні характеристики
неньютонівські рідини
забойное давление
давление разрыва пласта
измерение
контроль
мощный гидравлический разрыв пласта
система контроля
реологические характеристики
ненъютоновские жидкости
bottom-hole pressure
layer fracturing pressure
measuring control
powerful hydraulic layer fracturing
controlling system
rheological characteristics
non-Newtonian liquids
Issue Date: 2008
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Григораш, Віталій Віссаріонович Методи і засоби контролю за підготовкою та проведенням потужного гідророзриву пласта : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 10.04.08 / В. В. Григораш. - Івано-Франківськ, 2008. - 191 с. : 149-159.
Abstract: Метою роботи є розроблення методів та створення системи контролю за технологічними параметрами процесу підготовки та проведення ПГРП. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: - розробити метод визначення вибійного тиску при проведенні ПГРП з урахуванням параметрів руху технологічних рідин у свердловині під час проведення ПГРП, їх фізико-хімічних властивостей, виміряних устьових параметрів і конструктивних особливостей свердловини; - розробити методики визначення гідравлічних втрат, гідростатичного тиску і перепаду тиску на пакері при русі технологічних рідин у свердловині в процесі проведення ПГРП; - розробити структуру і установку для визначення реологічних властивостей технологічних неньютонівських рідин для проведення ПГРП з урахуванням поверхневих і пластових умов, а також методики оцінки стабільності реологічних властивостей, впливу тиску, температури та концентрації технологічних рідин на ці властивості за допомогою цієї установки, провести її метрологічний аналіз; - розробити структуру і систему контролю технологічних параметрів при підготовці та проведенні ПГРП в реальному масштабі часу, а також відповідне програмне забезпечення для її функціонування; - провести промислові дослідження розробленої системи контролю за підготовкою та проведенням ПГРП і оцінити її ефективність.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8348
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d320.pdf37.79 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.