Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8422
Title: Розробка методу діагностування заглибних електроустановок для видобутку нафти
Authors: Зікратий, С. В.
Keywords: крутний момент
технічний стан
технічна діагностика
дефекти
діагностична ознака
відцентровий насос
крутящий момент
техническое состояние
техническая диагностика
дефекты
диагностический признак
центробежный насос
torque
technical state
technical diagnostics
defects
diagnostics index of centrifugal pump
Issue Date: 2002
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Зікратий, Сергій Вікторович Розробка методу діагностування заглибних електроустановок для видобутку нафти : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 12.03.02 / С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ, 2002. - 182 с. : 131-140.
Abstract: Мета роботи: підвищення надійності експлуатації та забезпечення більш повного використання ресурсу, закладеного в установку ЕВН, шляхом розробки її діагностичного забезпечення (моделі, алгоритму, методу та технічних засобів). Об'єкт дослідження - механізований спосіб видобутку нафти за допомогою установок ЕВН, при експлуатації яких виникають дефекти, що викликають як зміну технічного стану установки ЕВН, так і збільшення витрат споживаної електроенергії, що призводить до зниження ефективності процесу видобутку нафти та виникнення відмов. Предметом дослідження є встановлення закономірностей зміни крутного моменту на валу заглибного електродвигуна (ЗЕД) установки ЕВН, обумовленого як зносом робочих органів ВН, так і впливом свердловинних факторів та розробка на їх основі діагностичного забезпечення установки ЕВН - моделі, алгоритму, методу та технічних засобів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8422
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d196.pdf8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.