Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8932
Title: Удосконалення методів та пристроїв забезпечення оцінювання відповідності засобів для обліку природного газу
Authors: Середюк, Д. О.
Keywords: еталонна витратовимірювальна установка
кореляційний аналіз
лічильник газу
оцінювання відповідності
комплексний показник якості
міждержавні звірення
передавання одиниці
похибка вимірювань
reference vytratovymiiyuvalna installation
correlation analysis
gas meter
conformity assessment
comprehensive indicator of quality
international comparisons
the transmission unit measurements
Issue Date: 2012
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Середюк, Денис Орестович Удосконалення методів та пристроїв забезпечення оцінювання відповідності засобів для обліку природного газу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" : Дата захисту 02.11.12 / Д. О. Середюк. - Івано-Франківськ, 2012. - 195 с. - 160-175.
Abstract: Мета роботи полягає у вирішенні науково-прикладного завдання забезпечення єдності вимірювань об'єму та об'ємної витрати природного газу шляхом вдосконалення методів, пристроїв та розроблення нормативної бази забезпечення оцінювання відповідності метрологічних характеристик засобів для обліку природного газу. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: - провести аналіз сучасного стану науково-технічного і нормативного забезпечення оцінювання відповідності метрологічних характеристик витратовимірювальної техніки для обліку природного газу; - здійснити теоретичні дослідження фізичних процесів в еталонних витратовимірювальних установках для розробки напрямків вдосконалення їх метрологічних і технічних характеристик; - розробити методику визначення коефіцієнтів вагомості для визначення комплексного показника якості витратовимірювальної техніки для розрахунку рівня якості робочих вимірювальних засобів при оцінювання їх відповідності; - обґрунтувати і здійснити апробацію процедури міждержавних звірень національних еталонів одиниць об'єму та об'ємної витрати газу за участю державного первинного еталона України; - вдосконалити методологію передавання одиниці об'ємної витрати газу від державного первинного еталона до вторинних еталонів і еталонів передавання; - розробити напрями технічного вдосконалення робочих еталонів витратовимірювальної техніки; - розробити додаток до технічного регламенту на лічильники газу, який нормативно повинен забезпечити методику оцінювання відповідності лічильників згідно доказової бази, яка конкретизована в національних стандартах України; - розробити та впровадити нові нормативні документи для реалізації метрологічної атестації, повірки і звірень еталонів об'єму та об'ємної витрати газу. Об'єктом дослідження є процес забезпечення єдності вимірювання кількості природного газу шляхом відтворення і передавання одиниці об'єму та об'ємної витрати газу до робочих засобів вимірювальної техніки. Предметом дослідження є наукова, нормативна та технічна база забезпечення оцінювання відповідності метрологічних характеристик вимірювальної техніки об'єму та об'ємної витрати природного газу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8932
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d446.pdf314.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.