Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8863
Назва: Управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу
Автори: Мацьків, Р. Т.
Ключові слова: соціальна відповідальність відокремлених структурних підрозділів
трансрегіональних господарюючих структур
гармонізація інтересів
соціальні інвестиції
соціальний діалог
місцеві громади
нефінансова звітність
ocial responsibility of separate organization departments of transregional economic
entities
harmonization of interests
social investments
social dialogue
local communities
non-financial reporting
Дата публікації: 2011
Видавництво: Івано-Франківськ
Бібліографічний опис: Мацьків, Романа Тарасівна Управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 14.12.11 / Р. Т. Мацьків. - Івано-Франківськ, 2011. - 196 с. - 227-248.
Короткий огляд (реферат): Метою роботи є розроблення екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування для використання CM як скла¬дника моторних палив. Для досягнення поставленої мети були сформовані такі основні завдання: -провести аналіз сучасного стану процесів і устаткування для екологі¬чно безпечного використання CM, динаміки шкідливого впливу відхідних га¬зів ДВЗ автомобільного транспорту на довкілля та шляхів зменшення цього впливу; - розробити екологічно безпечні технологічні процеси і устаткування вико-ристання CM як складника моторних палив на основі досліджень фізико- технічних властивостей сумішей CM з моторними паливами для ДВЗ та встанови¬ти оптимальний вміст CM у цих сумішах; - розробити методи і дослідне устаткування, на якому виконати експериме¬нтальні дослідження екологічних і експлуатаційних показників роботи ДВЗ на сумішах CM з товарними бензинами та дизельними паливами; - удосконалити методологію прогнозування розповсюдження в ґрунті шкід¬ливих компонентів, що викидаються з відхідними газами ДВЗ автомобільного транспорту; - провести промислову апробацію розроблених процесів та устаткування для використання CM як альтернативного моторного палива та економічно оціни¬ти одержані результати. Об’єкт дослідження - технологічні процеси утворення та використання в ДВЗ сумішей CM з товарними бензинами та дизельним паливом. Предмет дослідження - методи та засоби застосування CM, як складника альтернативних моторних палив.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8863
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
d418.pdf17.45 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google Scholar


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.